Bir arama yapın...

Kurumsal
KVKK

Dew By Sbg Kişisel Verileri Koruma Kanunu

 dew=

Veri Sorumlusu:
SBG KOZMETİK SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES:
SÜMER MAHALLESİ 69126 SOKAK DOTAŞ APARTMANI NO:8/A SEYHAN/ADANA


İş bu aydınlatma metni, SBG KOZMETİK SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“SBG”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin;

 • Çalışanları
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alan Kişileri
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişileri
 • Çevrimiçi Ziyaretçileri
 • Ziyaretçileri
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler, firmalar ve şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklar aşağıda açıklanacaktır.


Hangi Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla Toplanmaktadır


1- Çalışanlar

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanların erişebileceği şekilde toplanmaktadır. Kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. Eski bir SBG çalışanı tarafımızla ietişime geçerek ilgili formu kullanarak, çalıştığı dönemde işlenen kişisel verileri ile ilgili bilgi alabilir.


2- Potansiyel Ürün veya Hizmet Alan Kişi

A- Kimlik Bilgileri

a- İşlenen Kişisel Veriler

İsim, Soyisim, Doğum Tarihi.


b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi.


B- İletişim Bilgileri

a- İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi, Adres/Adresler, Cep Telefonu Numarası varsa Şirket İsmi.


b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi.


3- Ürün veya Hizmet Alan Kişi

A- Kimlik Bilgileri

a- İşlenen Kişisel Veriler

İsim, Soyisim, T.C. kimlik numarası/Yabancı kimlik numarası, Doğum Tarihi


b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Üyelik ve İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, , Organizasyon Etkinlik Yönetimi, Hukuk İşlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Desteklerin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


B- İletişim Bilgileri

a- İşlenen Kişisel Veriler

E-posta adresi, İkametgah/Posta adresi, Cep telefonu numarası, Diğer Telefon Numaraları


b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, , Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Hukuk İşlerinin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


C- Şirket Yetkililerine Ait Bilgiler

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İmza Sirküleri.


b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.


E- Hukuki İşlem Bilgisi

a- İşlenen Kişisel Veriler

İhbarname ve İhtarname kapsamındaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler.


b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Hukuk İşlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.


F- Müşteri İşlem Bilgileri

a- İşlenen Kişisel Veriler

Fatura bilgisi, Sipariş Bilgisi, Talep Bilgisi, Sözleşme bilgisi,


b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Üyelik ve İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Etkinlik Yönetimi, Hukuk İşlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Desteklerin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi


G- Pazarlama Bilgileri

a- İşlenen Kişisel Veriler

Müşteri Deneyimi Anketi Bilgiler, Ödeme Geçmişi Bilgiler, Alışveriş Geçmiş Bilgileri, Şikayet Kayıtları.


b- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

H- Görsel – İşitsel Kayıtlar

a- İşlenen Kişisel Veriler

Fotoğraf Kayıtları, Video Kayıtları.


b- Kişisel Veri İşleme Amaçları
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili, Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

4- Çevrimiçi Ziyaretçiler

A- İşlem Güvenliği Bilgileri

a- İşlenen Kişisel Veriler
IP Adresi, Diğer Trak Verileri (örn, bağlantı zamanı/süresi vb.).
b- Kişisel Veri İşleme Amaçları
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

5- Ziyaretçiler

A- Fiziksel Mekan Güvenliği Kayıtları

a- İşlenen Kişisel Veriler

SBG, Kişisel verilerinizi, Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Etkinlik Yönetimi, Hukuk İşlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Desteklerin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na Bilgi Verilmesi, amaçlarıyla yurt içindeki Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ne aktarılabilecektir. Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarılması SBG olarak, saklama hizmeti amacıyla gerekli veri güvenliği ve idari tedbirleri alarak kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak yurt dışına aktarabiliriz.


Kişisel Verileriniz Saklanma Süreleri

Kişisel verilerinizin saklanma süresi aşağıdaki şekildedir:


Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir. Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Saklama süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.


Kişisel Verileriniz ile İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin;


 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.


Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini dilerse İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla; Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile SÜMER MAHALLESİ 69126 SOKAK DOTAŞ APARTMANI NO:8/A SEYHAN ADANA adresine göndererek,
Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte SBG KOZMETİK SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞTİ.’ye bizzat başvurarak,
İlgili Kişi tarafından SBG KOZMETİK SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞTİ’ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden info@dewbysbg.com.tr adresimize göndererek;
SBG’ye iletebilecektir. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.


İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi gerekmektedir.


Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.


VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, E-Ticaret faaliyetleri kapsamında otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı veya elektronik ortamda yapılan başvuru formları, sözleşmeler, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, müşteri talep ve işlem belgeleri, web sitesi, telefon, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta ve SMS vasıtasıyla toplanmaktadır.


Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin Hangi Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla Toplanmaktadır menüsünde yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun`un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Mali Mevzuat, Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı, Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca ticari faaliyet, sözleşmenin ifası, hak tahsisi, kullanılması ve korunması hukuki sebepleri kapsamında ve ürün/mal/hizmet satış ve satış sonrası hizmetlerin verilebilmesi için (Tüketici hakları), KVKK, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmektedir. Konu verilerinizden açık rıza gerektiren işleme şartlarında ayrıca tarafınızdan onay istenecektir.